Polityka prywatności

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://roty.pl
Strona internetowa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres:
05-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP:, REGON: 383529583, KRS:

Strona internetowa umożliwia:

 • Zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia;
 • Podpisywanie petycji w sprawie osób, których prawa zostały złamane;
 • Dołączenie do Stowarzyszenia;
 • Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia.

Do korzystania ze strony internetowej niezbędne są:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o rozdzielczości minimum 1280×900 pikseli;
 • Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0;
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 • Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów
 • serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.